Daftar hasil penelitian dosen-dosen Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, sebagai berikut:
1. Nanat Fatah Natsir (2015) (2017)
2. Mahmud (2017) (2017) (2018) (2018) (2018)
3. Aan Hasanah (2015) (2015) (2016) (2017)
4. Undang Burhanuddin (2014) (2015) (2016)
5. Ujang Dedih (2015) (2017)
6. Tedi Priatna (2017)
7. Maslani (2014) (2015) (2017)
8. Ade Aisyah (2016)
9. Jamaludin (2015) (2017)
10. Dadan Nurulhaq (2015) (2016) (2017)
11. Ida Rosyidah (2014)
12. Hapid (2015) (2016)
13. Ratu Suntiah (2014) (2017)
14. Hasbiyallah (2014) (2015) (2017) (2017)
15. Cecep Anwar (2014) (2015)
16. Saca Suhendi (2014) (2015)
17. Irfan Ahmad Zain (2015)
18. Hariman Surya Siregar (2015) (2016) (2016)
19. Nurhamzah (2014) (2015) (2016)
20. Oban Sobandi (2014) (2015) (2016) (2017)
21. Wildan Baihaqi (2015)